สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,425 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
28 พ.ย. 57
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คู ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558
28 พ.ย. 57
96
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คู ประกาศ เรื่องการใช้แผนสามปี 2558 - 2560
28 พ.ย. 57
77
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์งบทางการเงิน
27 พ.ย. 57
250
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศจัดจ้าง
27 พ.ย. 57
262
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต ๕ จัดโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชน ๒๕๕
27 พ.ย. 57
255
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
27 พ.ย. 57
249
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอมประกาศ ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดา
27 พ.ย. 57
238
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงทะเลอ่าวไทย บริเวณ ศพด.วัดท่าบอน
27 พ.ย. 57
216
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองถนนด้วน
27 พ.ย. 57
190
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและตกแต่งห้องทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข
27 พ.ย. 57
181
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25
27 พ.ย. 57
284
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง วิธีการประหยัดพลังงานภายในบ้าน
27 พ.ย. 57
174
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
27 พ.ย. 57
208
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
27 พ.ย. 57
196

»ข้อมูลทั้งหมด 32,425 รายการ