สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 81,235 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพัดลม พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน 2 คัน (กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน (ULV) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดคุมลูกหนี้อาคารพาณิชย์ จำนวน 1,250 ใบ (สำนักการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดคุมลูกหนี้อาคารพาณิชย์ จำนวน 1,250 ใบ (สำนักการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดคุมลูกหนี้อาคารพาณิชย์ จำนวน 1,250 ใบ (สำนักการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 1721 จำนวน 3 รายการ (สำนักการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ รายงานประชุมสภา อบต.ประกอบ ประจำปี 2560
21 มิ.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนตื ทบ.76 สข 81-3205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.ประกอบ
21 มิ.ย. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 61
5

»ข้อมูลทั้งหมด 81,235 รายการ