สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,568 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์
29 มี.ค. 60
10
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
29 มี.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
29 มี.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านลานไทร - บ้านไร่ หมู่ที่ 2
29 มี.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรังแดงชนิดผง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
29 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมจัดทำป้าย ศพด.วัดพรหมประดิษฐ์
29 มี.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในสวน 72 พรรษา
29 มี.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2561
29 มี.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียนง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแสงศรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
29 มี.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการถมที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อยหลังใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
29 มี.ค. 60
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้ สวัสดิการแห่งรัฐ
29 มี.ค. 60
45
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รับสมัครเยาวชน "บรรพชาสามเณรฤดูร้อน" ประจำปี 2560
29 มี.ค. 60
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน กำหนดราคากลางจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ
29 มี.ค. 60
33

»ข้อมูลทั้งหมด 62,568 รายการ