สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,686 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาร่วมแสดงความคิดเห็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
20 พ.ย. 60
124
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา
20 พ.ย. 60
126
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 60
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะสะบ้า ม.4
20 พ.ย. 60
117
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกาะสะบ้า ม.4
20 พ.ย. 60
94
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวีนอก รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
20 พ.ย. 60
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
20 พ.ย. 60
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 4 วัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ ทบ.90 ทะเบียน 81-3813 จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด
20 พ.ย. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
27 ต.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 2/2560
20 พ.ย. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม
31 ต.ค. 60
13

»ข้อมูลทั้งหมด 70,686 รายการ