สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,222 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
25 ก.ค. 59
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่2
25 ก.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก โครงการสงขลาเมืองน่าอยู่
22 ก.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในโรงเรียน
22 ก.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนบูรพา หมุ่ที่ 9
25 ก.ค. 59
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดสอบราคาจ้าง 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 59
77
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ โครงการจัดระเบียบถนนรัถการ
25 ก.ค. 59
349
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา ม.๔ และ ม.๕ ต.ฉลุง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ฉลุง
25 ก.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้าง รั้วโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
25 ก.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขายทอดตลาด วัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อบจ.
25 ก.ค. 59
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้าง ๓ โครงการ ทม.เขารูปช้าง
25 ก.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้าง ๒ โครงการ ทต.คูหาใต้
25 ก.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
25 ก.ค. 59
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๒๐
25 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
25 ก.ค. 59
8

»ข้อมูลทั้งหมด 55,222 รายการ