สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,351 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียง เครื่องดนตรีและอุกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 17 รายการ
1 ก.ค. 58
265
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านแคตีน หมูที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดส
1 ก.ค. 58
297
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองของระบบสื่อสารภายในศูนย์สื่อสารพร้อมติดตั้ง
1 ก.ค. 58
298
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง
1 ก.ค. 58
298
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1 ก.ค. 58
266
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1 ก.ค. 58
224
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
1 ก.ค. 58
207
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
1 ก.ค. 58
160
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น
1 ก.ค. 58
85
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน(แบบการประปานครหลวง) รร.บ้านนางเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล
1 ก.ค. 58
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน(แบบการประปานครหลวง) บ้านวัดกระชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล
1 ก.ค. 58
91
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
1 ก.ค. 58
89
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด คู่มือประชาคมอาเซียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้
1 ก.ค. 58
86
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดการสอบ หลักสูตรและวิธีสรรหา
1 ก.ค. 58
132
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.กระดังงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ก.ค. 58
261

»ข้อมูลทั้งหมด 37,351 รายการ