สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,132 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชืญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาตลาดสดสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
26 ก.ค. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครางการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสังแก - คลองเปรม ต่อจากเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ กำหนดการกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองหวะ
26 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเภา
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ระโนด ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ
26 ก.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมเทพา หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเทพา
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค เพื่อความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี
26 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารตลาดสดนิคมเทพา หมู่ที่ 3
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทธนิมิต หมู่ที่ 9
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม เชิญชวนร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคมสายโท 4 หมู่ที่ 13
26 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านควนจง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม
26 ก.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ขอเชิญร่วม โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในตำบลม่วงงาม
26 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
26 ก.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ บทสคริป "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
26 ก.ค. 60
1

»ข้อมูลทั้งหมด 66,132 รายการ