สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,132 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน หมู่2 ต.บ่อดาน
24 ส.ค. 59
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอก-แยกต้นซ่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
24 ส.ค. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเซียน องอาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 59
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่พักสงฆ์บ้านควนยาง หมู๋ที่ 11 ตำบลนาหว้า
24 ส.ค. 59
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
24 ส.ค. 59
120
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
24 ส.ค. 59
137
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559
24 ส.ค. 59
146
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายใหม่)
18 ส.ค. 59
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายเดิม )
18 ส.ค. 59
126
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบบล สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2559
11 ส.ค. 59
114
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าขี้เหล็ก-ล่องบางแก้ว
24 ส.ค. 59
134
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24 ส.ค. 59
121
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
24 ส.ค. 59
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2559
24 ส.ค. 59
94
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศ อบต.สะกอม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 7
24 ส.ค. 59
92

»ข้อมูลทั้งหมด 56,132 รายการ